Městské safari

Dokument (2016). Městský člověk svou důkladnou prací zahrnující všechny oblasti života neustále mění svoje prostředí a ovlivňuje prakticky veškeré jeho faktory. Představitelé živočišné říše však nevzdávají svůj boj, přestože se mnohdy na první pohled zdá, že myšlenka na soužití s člověkem, s tou "nahou opicí", jim nahání hrůzu. Ovšem během několika let nebo desetiletí najdou zvířata cesty a cestičky, po kterých se mohou vrátit na místa, kde původně žila, a my většinou překvapeně zjišťujeme, jak dobře se umějí přizpůsobit změněným životním podmínkám. (60 min)

2016