Jan František Beckovský

O životě významného historika a duchovního máme jen kusé zprávy. Zařadil se k těm katolickým kněžím, kteří v protireformační době, kdy docházelo u nás k poněmčování vyšších vrstev národa, pomáhali udržovat národní povědomí i úctu k rodnému jazyku. Byl následovníkem Tomáše Pešiny a Bohuslava Balbína, ke kterému se přímo hlásil jako ke svému příznivci, rádci a podporovateli. Jeho náboženské spisy jsou významné svými příklady z českých dějin, a byly proto pro tehdejší čtenáře dobrým poučením. Nejen pro své spisy, ale také díky rozšíření Hájkovy kroniky je Jan František Beckovský zajímavý i pro dnešní historiky.

Režie:M. Petřík

2009, skryté titulky