Návrat do divoké přírody (2)

Zásadní změny životního stylu vedly v Evropě k odklonu od venkovské půdy a k opětovnému vypuštění kdysi vyhynulých druhů do volné přírody. Seriál se zaměří na tato nová, avšak prastará zvířata.

N, 2017

Uvidíte v TV