Prokop Diviš

ČT 2

V roce 1754 kněz Prokop Diviš poprvé vztyčil na své zahradě u fary v Příměticích tyč se svou „machinou meteorologicou“. Nešlo samozřejmě o hromosvod v dnešním slova smyslu. Jeho zařízení mělo soustavně vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí, a tak odvracet vznik bleskového výboje. A stalo se, soustava fungovala skvěle. Prokop Diviš však sestrojil ještě jeden slavný přístroj – dalo by se říci, že šlo o jakéhosi předchůdce dnešního syntetizátoru – nazvaný Zlatý Diviš, „Denis d'or“. Nástroj měl 790 kovových strun a byl poháněný elektřinou z primitivních baterií, tzv. leydenských lahví. Podle záznamů z roku 1753 mohl napodobit různé nástroje, jako harfu, klavír, lesní roh, fagot či klarinet – a Diviš prý mohl dát, když se mu zachtělo, ještě hráči elektrickou ránu. Je ale příznačné, že se tento unikátní výtvor po smrti svého vynálezce „nějak“ ztratil...

Režie:M. Petřík

2009, skryté titulky