Cesta za zdravím

S dnešním boomem wellness zařízení nejen v lázeňských střediscích se rozvíjí turistika za zdravím a relaxací. Nejde však o nový výdobytek, který by vznikl až s požadavky současné civilizace a jejich nároků. Podobné pobyty byly v módě i před sto lety. Obyvatelé měst z vyšších a předních vrstev trávili své dny především v sanatoriích a zařízeních, která jim poskytovala pobyt na čerstvém duchu a dokonce i fyzickou práci – oblíbenou kratochvílí bylo především sekání a řezání dřeva. Lidé se tak z letních pobytů vraceli vydatně posíleni na těle i na duchu – stačilo jim k tomu věru málo!

Režie:Š. Kačírek

2011, skryté titulky