Alexander Veľký

Markíza Dajto

Dávno pred začiatkom nášho letopočtu, žil výnimočný muž - najväčší dobyvateľ všetkých čias... Dlhá anotácia: V čase svojej smrti v roku 323 pred Kristom bol Alexander Veľký najväčším dobyvateľom vtedajšej doby - patrilo mu viac ako 3,2 milióna štvorcových kilometrov územia, čo predstavovalo temer 90 % plochy vtedy známeho sveta... Po smrti svojho otca, macedónskeho kráľa Philipa (Val Kilmer), ide ctižiadostivý a hrdý Alexander (Colin Farrell) tvrdo za svojím snom – chce dobyť všetky známe krajiny a kráľovstvá Východu. Po dobytí Egypta sa mu podarí rozprášiť i dovtedy za neporaziteľné považované perzské vojsko - a tiež dobyť legendárny Babylon. Krátko nato sa prebojuje cez nebezpečný Afganistan až do Indie, sprevádzaný obrovským vojskom a svojimi nie vždy lojálnymi spolubojovníkmi...

Režie:O. Stone

Hrají:C. Farrell, A. Jolieová, V. Kilmer, A. Hopkins, J. Leto, R. Dawsonová

N/VB/USA, 2004