GEN - Galerie elity národa

Daniel Kroupa, filozof, politik a vysokoškolský učitel se jako žák legendárního profesora Jana Patočky za totality řídil heslem, že živit se je třeba prací, nikoliv kolaborací. Jako signatář Charty 77 našel v komunistické společnosti uplatnění jako čistič výloh, topič, propagační redaktor a technik. Po sametové revoluci, které se od počátku aktivně účastnil a v Občanském fóru patřil k představitelům pravice, byl zvolen československým poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění a v 90. letech poslancem Poslanecké sněmovny za ODA, které v letech 1998–2001 předsedal. Na přelomu století byl 6 let senátorem Parlamentu České republiky. Přednášel postupně na několika univerzitách politickou filozofii. V současné době vede Katedru politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem.

Režie:B. Rychlík

skryté titulky

Uvidíte v TV