Ve jménu krále 2

Granger učí bojové umění ve Vancouveru. Jednoho dne se u něj objeví žena, která otevře časoprostorový portál – a Granger se ocitá ve středověku, kde mu všichni blahořečí. Žena, která ho přenesla časem, byla králova kouzelnice Elianna, kterou zabili odpůrci krále, zvaní Temní, hned po překročení časoprostoru. Granger je odveden vojskem, jehož velitelem je nedůvěřivý Allard, ke králi Havranovi. Granger se dozví, že – jak říká proroctví – je vyvolený zničit temné povstalce z hor, kteří poslouchají svatou matku. Granger se má vydat do hor v doprovodu vojska a doktorky… Granger je odveden k věštkyni, která mu řekne, že musí vykonat ještě dvě zkoušky ze tří. První vykonal ve svém původním životě, druhou zkouškou je zabít svatou matku a třetí najít hybatele… Hned ráno odchází Granger s doktorkou a vojskem vedeným Allardem naplnit proroctví. Sotva vstoupí do lesů, začne první souboj s Temnými. Ti Grangera nechtějí zabít, ale s vojáky se bijí na smrt. Granger tuší, že v proroctví je něco, o čem ještě neví. Pokračuje za svatou matkou sám, neboť vojsko bylo pobito a doktorku kvůli zranění nohy ukryl v lese… Granger se dostane až k lůžku svaté matky, která je velmi milá a vysvětlí mu, že je následníkem trůnu, to ona sama ho přenesla časovým portálem do budoucnosti. Granger se dozví, že jeho otec byl vlídný král, ale svrhl ho Havran, který je i alchymistou a vypustil mezi lid, který zůstal věrný králi, ničící nemoc…

Režie:U. Boll

Hrají:D. Lundgren, N. Maltheová, L. Munro

N/Kan., 2011