Lešení

Sedmnáctiletý Asher se zmítá v emočním zmatku. Ve škole je nevýrazným žákem, který bojuje s učiteli a většinu svých hodin protrpí – až na literaturu. Učitel literatury Rami se s Asherem sblíží a poskytne mu podporu, jíž se mu v životě dosud nedostalo – vyzve ho k otestování svých hranic. Doma však Asherův nemocný otec trvá na tom, aby po něm převzal rodinnou lešenářskou firmu. Snaží se synovi vštípit hodnotu tvrdé a poctivé práce i cti, která je nedílnou součástí jeho prostého života. Když je Asher v důsledku náhlé tragédie od svého milovaného učitele oddělen, prožívá velkou krizi, která odráží zcela opačný vliv dvou dominantních mužských vzorů v jeho životě. Asher, rozpolcen mezi tím, co mu vštípil jeho učitel literatury a očekáváním svého otce, se musí rozhodnout, jakým mužem se stane.

Režie:M. Yair

Hrají:A. Lax, A. Smolartchik, Y. Cohen, K. Bergerová, N. Manorová

Pol./Izr., 2017