Česko-německé století (3)

Po válce se začíná silně projevovat touha po odplatě a zúčtování s Němci. Češi berou spontánně situaci do svých rukou. Pod rouškou revoluční spravedlnosti zřizují internační tábory, kde často Němce týrají nebo přímo zabíjejí. Zločiny na německém obyvatelstvu se množí. Z Brna je vypraven tzv. Pochod smrti, hromadně se vraždí v Postoloprtech, v Ústí nad Labem a v mnoha dalších městech. Dekrety prezidenta republiky nakonec vytvářejí podklad pro jejich vysídlení. Rozsáhlá území státu zejména v pohraničí se tak prakticky vylidňují. Mizí odsud kolem dvou a půl milionů lidí, krajina i architektura chátrá. Vyhnání Němců je politicky prezentováno jako zásluha o stát, kterou si přisvojuje prezident Edvard Beneš, ale i různé politické strany, zejména komunisté. Česko-německé vztahy jsou v troskách a mnoho obyčejných lidí postihne trauma na celý život.

Režie:J. Fiedor

skryté titulky

Uvidíte v TV