Setkání s Netou

Svobodnou matku Daliu, jejímž úkolem je naslouchat ostatním, přepadne pocit, že se jí život vymyká z rukou, neboť nedokáže vyslechnou ani svou vlastní dceru. Ruti si chce se svou přítelkyní pořídit dítě, ale bojí se přiznat matce, kým skutečně je. Miriino manželství je v troskách, ale ani ona, ani i její manžel nejsou schopní říct dětem pravdu. Poté, co se vymaní z okovů rodinných pout, se Shanona vrací z Ameriky domů na matčin pohřeb a je náhle nucena převzít odpovědnost, před níž se snažila utéct především. Čtyři ženy, jejichž životy se ocitnou v krizi, potkají tajemného cizince jménem Neta. Jeho upřímnost a zranitelnost jim pomůže znovu navázat vztah s jejich nejbližšími, s rodinami.

Režie:N. Bergman

Hrají:B. Avni, N. Riskinová, R. Abuhabová, I. Kaplanová, N. Arlakyová

Izr., 2016