Válka, která změnila svět (1)

Tato řada se zeširoka zabývá nástupem Mao Ce-tunga k moci a jeho budováním nové Číny.

VB, 2016

Uvidíte v TV