Ten večer

Drama USA/N (2007). Na sklonku života Ann Lordová rekapituluje svůj život, ve kterém vyčnívá jedna silná vzpomínka, kterou nikdy nikomu neprozradila. Nyní se s ní však rozhodla svěřit svým dcerám – Constance a Nině. Obě bedlivě naslouchají, když jim matka začne vyprávět o muži, kterého milovala víc, než kohokoliv jiného. Kdo je však tento Harris, zajímají se dcery, a v jakém vztahu je k naší matce? Zatímco se Constance a Nina snaží poskládat střípky z matčina a zároveň svého vlastního života, matka cestuje ve své mysli zpět k letnímu víkendu před 50 lety, kdy byla ještě Ann Grantovou. (112 min)

Režie:L. Koltai

Hrají:C. Danesová, T. Colletteová, V. Redgraveová, P. Wilson, H. Dancy, N. Richardsonová, E. Atkinsová, M. Streepová, G. Closeová, M. Gummerová, S. Viccellioová

USA/N, 2007