Čína: Poklady Nefritového císařství

Spektrum

Dokument (2015). Objevte s námi hroby dynastie Chan, které staví nesmrtelný pomník staré Číně! Nádherné umělecké památky, které se v nich našly, armády a zástupy zvířat pečlivě zhotovené z pálené hlíny, figuríny představitelů nejrůznějších řemesel, jakož i předměty náboženského rázu, to vše prozrazuje, jak tehdejší lidé žili, mysleli a pracovali. Proč a jak vzniklo toto nezměrné bohatství a jakou roli hraje v životě dnešní Číny dědictví dávných dob? (60 min)

2015