Období hudební historie: Romantismus (2/2)

ČT art

Slavná období klasické hudby – 400 let evropské historie: baroko, klasicismus, romantismus, moderní hudba – každou epochu charakterizuje svébytný zvuk. Vydáme se s diváky na toulky hudební historií a společně s hvězdami klasické hudby budeme objevovat, jak geniální skladatelé a velké myšlenky, války a revoluce, vášeň a národní hrdost proměňovali hudební jazyk. V romantismu se z konfliktu mezi vroucími city a střízlivou mechanizací, národovectvím a globálními souvislostmi, nevyléčitelnou nostalgií a radikálním zrychlováním životního tempa zrodil zcela nový typ umělce: virtuos. V období romantismu se ustálila podoba klasických koncertů, jak je známe dnes. A nutno říci, že si již tehdy vybíraly svou daň. Houslový mág Niccolo Paganini a jemu podobní podnikají zběsilá turné po Evropě a vymetají všechny veřejné koncertní sály. Zvlášť jedno místo všechny přitahuje jako magnet. Je to Paříž. Město, kterým v roce 1830 opět otřásla revoluce, nabízí umělcům vytouženou svobodu. A právě zde, v tomto tavicím kotli se rodí zlatý věk buržoazie, bohaté měšťanské třídy, která hudbu chce přivítat ve svém salónu. Nový domov tu po neúspěšném polském povstání nalezl Fryderyk Chopin. Setkal se tu s Ferencem Lisztem a dalšími skvělými evropskými hudebníky, jako byli například Gioacchino Rossini a po něm i Richard Wagner, který tu chtěl rozjet svou operní kariéru.

Režie:D. Freyer

skryté titulky

Uvidíte v TV