Starověké říše (4)

Zrození říší a národů, nástup náboženství, uplatňování dědičného práva, první užití i zneužití moci a nekonečně tenká hranice mezi vládnutím a svobodnou společností. Tím vším se zabývá historický seriál Starověké říše. Pohled do starověkého Egypta, na Střední východ, ruský Kavkaz nebo do Středomoří provází rozhovory s předními historiky, archeology i místními odborníky. Sledujte, jak vzestup a pád starověkých říší utvářel svět, který jsme zdědili.

VB, 2010

Uvidíte v TV