O pasáčku Asafovi (9)

TV Noe

Pasáček Asaf nás uvede mezi pastýře, pasoucí svá stáda na kopcích okolo městečka Betléma

Uvidíte v TV