Kašpar Maria hrabě Šternberk

ČT 2

Botanik a geolog, který je považován za jednoho ze zakladatelů paleobotaniky, vědy o starém rostlinstvu. Patřil k mezinárodně uznávaným přírodovědcům. Uveřejnil přibližně osmdesát vědeckých prací, z nichž nejdůležitější byl šestisvazkový geograficko-botanický popis pravěké květeny "Pokus o zeměpisně-botanické popsání pravěkého rostlinstva, pojednání o rostlinopisu v Čechách". Měl hlavní zásluhu na zřízení Vlasteneckého (pozdějšího Národního) muzea, které se právě díky němu dnes může pyšnit rozsáhlými sbírkami nerostů, zkamenělin a herbářových položek.

Režie:M. Petřík

2009, skryté titulky