Zeměpis světa: Od pralesa k velkoměstu

ČT 2

Na rozdíl od předešlých dílů, které se zabývaly především vlivem přírody na člověka, se v závěrečném zastavení v ostrovních oblastech Pacifiku zaměříme na to, jak my lidé ovlivňujeme přírodu. Sledovali jsme práci mladého stavitele lodí Ruslí Muliadiho z indonéského ostrova Sulawesi. Tento dopravní prostředek je pro všechny ostrovy světa společný, ale je k němu potřeba množství materiálu. Masivní těžba dřeva patří k velkému problému této oblasti – ničí nejen přírodu a životadárnou půdu, ale ovlivňuje i počasí na celé zeměkouli.

Režie:P. Jančárek

1998, skryté titulky