Odkaz hříšnice

Markíza

Píše se rok 1430 a kdysi potulná nevěstka Marie žije v Norimberku svůj nový šťastný život. Na dvoře krále Zikmunda se provdala za jeho rytíře Michaela a čeká své druhé dítě. Do Evropy se však začnou tlačit tatarská vojska a rytÍř musí následovat svého panovníka do války chránit jeho území. Marie se těsně před porodem přesune z Norimberka na Hohenstein, který jim král laskavě zapůjčil. Cestou je však zajata, uvězněna a krátce poté, co se jí narodí dítě, jí královna syna odebere. Svému muži, králi Zikmundovi, poté ukradeného chlapečka představí jako jeho syna a následníka trůnu. Královna má za lubem další intriku - svrhnout svého muže pomocí jednoho z tatarských vůdců a vládnout sama. Marie se stane znovu obětí únosu a dostává se do harému v tatarském ležení. Michael se vrací a dozvídá se, co se stalo s jeho ženou. Sám je ale zajat a hrozí mu strašná smrt.

Režie:T. Nennstiel

Hrají:A. Neldelová, B. Tischendorf, J. Engelbrechtová, M. Steinocher, G. Otto

ČR/N, 2012