Etiketa

ČT 1

Oslovujeme vždy tak, jak si to dotyčná osoba přeje - pokud se nám představí i se svým titulem nebo pokud ho má uvedený na vizitce, oslovujeme ji vždy tímto titulem (např. pane inženýre, paní magistro). Všechny ženy oslovujeme "paní", bez ohledu na to jsou-li vdané, či nikoli. Oslovení "slečno" si dovolíme jen vůči velmi mladé dívce, anebo když si o to žena sama řekne. Oslovujeme akademickými tituly (profesor, vyskytují se před jménem), ne vědeckými hodnostmi (kandidát věd, najdeme je za jménem) a to jen jedním, tím nejvýznamnějším. Pokud oslovujeme hodností, např. vojenskou, musíme je umět správně určit. U žen přechylujeme hodnosti do ženského rodu (paní podpraporčice). Tykání nabízí společensky významnější společensky méně významnému (žena muži, nadřízený podřízenému). Nezapomeňte, s kým si už tykáte!

Režie:R. Špaček

2004

Uvidíte v TV

  • Etiketa

    ČT 1
  • Etiketa

    ČT 1
  • Etiketa

    ČT 1