Svatá Anežka Česká

ČT 2

Anežka se narodila počátkem 13. století jako dcera krále Přemysla Otakara I. Přestože se o její ruku ucházeli nejmocnější muži té doby, rozhodla se pro vstup do nového řádu klarisek. Tento žebravý řád inspirovaný spiritualitou svatého Františka usiloval o návrat k původním ideálům křesťanství, což bylo v té době považováno za výstřední a provokativní. Anežka musela být silná osobnost, protože nejen dokázala prosadit svou představu o životní cestě, ale tišila i rozbroje na tehdejší politické scéně. V listopadu 1989 byla Anežka, po mnoha staletích usilování, svatořečena papežem Janem Pavlem II. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Za necelý týden po jejím svatořečení, tak jak bylo kdysi dáno věštbou, došlo v její vlasti k velkému politickému obratu.

Režie:S. Lazarová

2007, skryté titulky