Toulky s Ladislavem Smoljakem

Dnešní putování nás zavede do Hukvald, Brna a Luhačovic. Největší moravský hrad, Hukvaldy, se po požáru v roce 1762 stal zdrojem stavebního kamene pro okolní obce a také místem pokusů nalézt v ruinách ukryté poklady. Hledači však pátrali marně. Nejvzácnější poklad se objevil pod hradem, v údolí pod protější Babí horou. To když se v budově školy, jinak ponurém a vlhkém stavení, narodil v roce 1854 místnímu učiteli a hudebníkovi Jiřímu Janáčkovi syn Leoš, jako deváté ze čtrnácti dětí. Malý Leoš začal brzy projevovat hudební nadání. Zoufalý nedostatek peněz vedl otce k rozhodnutí poslat syna do kláštera ve Starém Brně jako fundatistu – dětského zpěváka a varhanistu na zaučení pro chrámové i veřejné produkce. Členy řádu byly takové osobnosti, jako zakladatel genetiky Gregor Johann Mendel. Leoš Janáček absolvoval ještě Učitelský ústav v Brně a poté varhanickou školu v Praze, Lipsku a Vídni. Stal se z něj hudební skladatel světového věhlasu a jedna z vůdčích osobností české hudební moderny, která však čerpala z řady lidových motivů svého rodného kraje.

Režie:A. Vomáčka

2009

Uvidíte v TV