Okres na severu (5/13)

JOJ Family

Náhoda. Seriál ČR (1981). Každý den je plný událostí, které musí řešit tajemník okresu Josef Pláteník. Josef Pláteník, okresní tajemník KSČ v Brodu, působí v silně průmyslovém a bouřlivě se rozvíjejícím kraji. Cítí odpovědnost za jeho budoucnost. Každý den v roku 1981 je plný událostí, které je nutno řešit, ale největším problémem bude havárie v chemické továrně. Moudrý muž prosazuje citlivý přístup k lidem a dokáže jim pomoct při řešení nesčetných problémů, které přináší každodenní život. Josef Pláteník, vedoucí tajemník okresního výboru KSČ v Brodu, denně řeší problémy tížící okres. Smyslem jeho života je dělat vše pro rozvoj severočeské průmyslové oblasti a blaho jeho obyvatelů. Když v chemičce dojde k havárii a následně k nespravedlivému odvolání jejího ředitele, Pláteník usiluje o jeho návrat i přes odpor stranických kolegů a nadřízených. Vedoucí tajemník nechce společnost ochudit o schopného člověka ve vedoucí funkci a jeho úsilí je nakonec přes odpor tajemníka OV KSČ pro průmysl Vejříka korunováno úspěchem. V soukromém životě musí řešit rozchod dcery s jejím manželem, svatbu své sekretářky a úraz svého kamaráda, lesáka.

Režie:Evžen Sokolovský

Hrají:Jaroslav Moučka, Jiřina Švorcová, Jarmila Švehlová, Petr Svojtka, Ilja Prachař, Petr Oliva, Petr Haničinec, Josef Bláha, Jiří Vala, Karolina Slunéčková, Miriam Hynková, Josef Langmiler, Soběslav Sejk, Ota Sklenčka, Svatopluk Beneš, Václav Mareš, Josef Mixa

ČR, 1981

Uvidíte v TV