Hawaii 5-0 VI (1)

Prima KRIMI

Na počátku vidíme vylodění pirátů v Honolulu v roce 1889, kteří přepadli městečko na pobřeží. V současnosti vrcholí svatba Kono s Adamem, na které jsou přítomní její kolegové z policejního sboru. Na China na parkovišti vytáhl zbraň Gabriel a chtěl naznačit všem, že se nikoho z detektivů nebojí, následně na to zmizel. Poté vidíme zastřeleného člověka, u kterého hraje televize, kde mluví jeden z pirátů o tom, jak dříve plenili ostrovy a hlavně Oahu. Policisté zjistí, že objetí je spisovatel Keanu Carson a snaží se najít jeho přítelkyni. V jeho archivu videokazet jedna chybí. Je to rozhovor s posledním žijícím pirátem (tehdy mu bylo 104 let) z roku 1975. Policisté si myslí, že muž psal román a někdo nechtěl, aby se věci z rozhovoru dostaly na veřejnost. Problém je, že muž jménem Nathan Exley, který dělal s pirátem rozhovor, zmizel zanedlouho po něm. Celý jeho výzkum byl v krabici ve schránce, která byla prodaná v aukci před několika týdny. Mezitím jsou Kono a Adam přepadeni Gabrielem, který je paralyzuje a unese. Kono je svázaná s Adamem a Gabriel po něm chce, aby převedl všechny své peníze na jeho Gabrielovu firmu. Kono říká, že když to udělá, Jacuza ho zabije, jelikož peníze měl poslat jí. Policisté vyslýchají Keanovu přítelkyni, tam jim přehraje hlasovou zprávu, kde Keanu tvrdí, že díky té kazetě budou bohatí. V muzeu je lupič, který krade obraz. Hlídač ho zastaví, ale lupič si vezme rukojmí. Jerry přišel k týmu detektivů s tím, že ví, proč byl obraz ukraden. Podle něj na něj vyznačili piráti mapu k pokladu. Jerry podle obrazu určil, kde by mohl být. Také zjistí, že žena, kterou si vzal lupič za rukojmí, byla ve skutečnosti jeho komplic. Gabriel si pozval člověka, který mučí Kono. Detektivové v džungli najdou kostru člověka a zjistí, že to je Nathan Exley. Ten zřejmě hledal poklad v jeskyni. Poté se všichni vrátí na stanici. Tam společně s Jerrym zjistí, že lupiči si pronajali v přístavu loď a jedou ji prohledat. Lupiči tam však nejsou, ale najdou tam obraz, který je vyndaný ze svého rámu. Zřejmě tam byla nějaká stopa k pokladu. Mezitím Gabriel nechá mučit Kono a Adam už to nevydrží a souhlasí, že firmu převede. Říká ale, že to musí udělat osobně v bance. Jerry přišel na to, že místo pokladu určují rýhy na rámu obrazu. Detektivové se na místo vydají. Poklad má být pod určitým domem. Detektivové tam dorazí a najdou svázanou rodinu. Poté omráčí jednoho z lupičů. Tím druhým je žena, která se brání střelbou. Detektivové střelbu opětují a ženu zabijí. Kono se mezitím dostala z pout a nožem probodla člověka, který ji mučil. Poté ihned spěchala do banky. Tam se střetla s Gabrielem, který ihned postřelil Adama. Kono pak opětovala palbu, Gabriel ale utekl a Adam je vážně zraněný převezen do nemocnice. Detektivové v domě opravdu našli truhlu, ale v ní byli jen staré svícny a příbory. Podle Jerryho nebyl člověk na videokazetě pirát a vše si vymyslel. Do truhly pak ukryl pár bezcenných věcí, které ukradl jako hlídač. Na samotném konci se všichni detektivové setkávají s Kono v nemocnici. Ta tvrdí, že pokud peníze nepředají Jakuze, jsou oba (Adam i Kono) mrtví.

Hrají:A. O’Loughlin, S. Caan, D. D. Kim, G. Parková

USA, 2015, skryté titulky

Uvidíte v TV