Toulky s Ladislavem Smoljakem

Dnešní putování nás zavede na zámek Jánský vrch nad městečkem Javorník, do Jeseníku a na Červenou Lhotu. Na všech těchto místech zanechal stopu hudební skladatel Karl Ditters. V hraničním výběžku Čech, směrem do Kladska, leží stranou hlavních tahů i dění městečko Javorník. Zde strávil ve službách knížete a vratislavského biskupa významnou část života jeden z nejtvořivějších hudebníků a skladatelů 18. století, Karl Ditters. Současník a dokonce konkurent W. A. Mozarta i J. Haydna. Zanechal po sobě neuvěřitelných čtyřicet čtyři oper, sto dvanáct symfonií, třicet pět instrumentálních koncertů, čtyři oratoria, šest mší a obrovské množství kantát, kvartetů, kvintetů a árií. Byl třikrát lépe placen než Mozart a jeho opera Lékař a lékárník byla ve své době nejpopulárnější.

Režie:A. Vomáčka

2009

Uvidíte v TV