Soudkyně Barbara

Barrandov News

Aktivní trávení volného času formou sportu považujeme dnes za samozřejmou součást zdravého životního stylu. Sport by měl člověku pomáhat překonávat stres, měl by ho těšit, měl by zlepšovat jeho zdraví. Jenže v případě rodiny Kramerových se sport, konkrétně poslední rodinné lyžování, stal nepříjemnou zkušeností, která vyústila až v toto soudní jednání.

ČR, 2015

Uvidíte v TV