Čest a sláva

CS Film

Drama ČR (1968). Tento historický snímek se dotýká váhavosti českého národa, ochotného shýbat hřbet před cizí nadvládou - zasazení na sklonku třicetileté války dovolilo zobrazit bídu, která postihla i zchudlé šlechtické prostředí. (84 min)

Režie:H. Bočan

Hrají:R. Hrušínský, K. Höger, B. Bohdanová, I. Janžurová, J. Kemr

ČR, 1968