Turnov - srdce Českého ráje, město drahokamů a českého granátu

ČT 2

Turnov je přirozeným srdcem Českého ráje, krajiny, kde se protíná dnešek s historií, krajiny bájných hor, pískovcových skalních měst, pohádkových hradů a zámků, krajiny, kterou v 19. století objevili čeští vlastenci a vtiskli jí tento název. Dokument je obrazovým průvodcem nejen po městě Turnov, ale také průvodcem po řadě unikátních památek Českého ráje. Převaha leteckých záběrů nabízí nový úhel pohledu na tuto pozoruhodnou krajinu a stává se tak inspirací pro její bližší poznání. Režie M. Slunečko.

Režie:M. Slunečko

ČR, 2007, skryté titulky