Soudkyně Barbara

Barrandov News

Říká se, že nejdůležitějším mužem v životě ženy je její otec. Podle některých pevný vzájemný vztah s otcem zvyšuje pravděpodobnost, že dívka bude mít v dospělém věku zdravé sebevědomí a sebeúctu. Úlohou otce je tedy dceru ochránit a zároveň ji naučit orientovat se v těžkých životních situacích. Jak se ale dívka vypořádá s problémy, když se s otcem téměř nezná? A právě to je případ Marcely, která vyrůstala bez mužské autority, protože se o ni její otec nikdy nezajímal. V den dosažení plnoletosti podala návrh k soudu, aby si jednou provždy ujasnila, z čeho pramení jeho nezájem.

ČR, 2015

Uvidíte v TV