Dvojitý agent

Přes mexickou hranici se do USA dostala skupina ruských agentů. Po půl roce došlo k vraždě senátora Dennise Dardena a to přímo před očima dvou agentů FBI, kteří senátora dlouhodobě sledovali. Pachatel unikl, a ani agenti nespatřili jeho tvář. Způsob vraždy ukazuje na ruského nájemného vraha Cassia, který je však podle všeho dávno mrtev. Případ přebírá CIA. Bývalý agent Paul Shepherdson věnoval více než dvacet let tomu, aby Cassia našel, a tvrdí, že ho zabil. Naproti tomu mladý agent FBI, Ben Geary, si je stoprocentně jistý, že vraždu spáchal Cassius. Má o něm rozsáhlé znalosti, a dokonce o něm napsal diplomovou práci, díky které se pak dostal do FBI. Podříznuté hrdlo drátem a navíc způsobem typickým pro Cassia mu dává jistotu. Paul se dozvídá, že jeden z Cassiových spolupracovníku, kterému se říká Brutus, je ve vězení. Paul se domníval, že zemřel, a tak za ním společně s Benem zajdou, aby se dozvěděli, kde je Cassius. Aby mu rozvázali ústa, donesou mu rádio, po kterém Brutus již dlouho touží. Ale Paul výslech ukončí s tím, že Brutus lže. Nicméně mu tam rádio nechají. Toho Brutus využije a spolkne baterie, což u něj vyvolá zvracení krve a musí do nemocnice, odkud se mu podaří utéct. Paul s Benem ho pronásledují, a když se rozdělí, aby měli vetší šanci Bruta nalézt, Paul Brutovi poví, že on sám je Cassius, a podřízne mu hrdlo. Později chce to samé udělat Benovi, ale spatří jeho mladou ženu a rozmyslí si to. Před rodinou mu to nechce udělat. Ben je velmi chytrý, a tak netrvá dlouho, a začne Paula podezřívat, že je Cassius. Nechává si své podezření zatím pro sebe, ale Paula sleduje. Mezitím byl v USA spatřen ruský nájemný vrah Bozlovski. Paul díky svým kontaktům zjistí, kde se Bozlovski nachází, a zajde za ním. Bozlovski uniká, ale na místě je nalezen muž s podříznutým hrdlem. To Bena utvrdí v tom, že Paul je opravdu Cassius. Za pomoci svého kamaráda dají dohromady fotografie ze všech vražd, které provedl Cassius, a na všech je vyfotografován i Paul. Jednoho dne najde za stěračem svého vozu fotografii Paula s manželkou a synem a zjistí, že byli zavražděni. Zabil je Bozlovski, a Paul zasvětil svůj život pomstě. Zabíjel lidi, kteří měli se smrtí jeho blízkých něco do činění. Zbývá Bozlovski. Paul mu je na stopě a Ben zase na stopě Paulovi. Když se setkají, Paul přiznává, že je Cassius, na druhou stranu však o Benovi také něco ví. Ben je ruský agent, ale i to, že neměl na výběr, jestli to chce, nebo nechce, a zabil senátora Dardena. Ben přiznává, že to tak je, i to, že se hodlá vrátit do Ruska. Sám, bez rodiny. Paul se ho snaží přesvědčit, aby rodinu neopouštěl. Poté, co si vše vysvětlí, vydají se za Bozlovskim. Bozlovski Paula smrtelně zraní, ale Paul mu ještě stihne proříznout hrdlo drátem ukrytým v hodinkách. Paul také umírá. Ben je jediným svědkem celé události a potvrzuje, že Cassius byl Bozlovski, Paul ho prý zabil v sebeobraně. Benovo počínání v celém případu udělá dojem na ředitele CIA, a nabízí Benovi práci. Má samozřejmě čas na rozmyšlenou a Ben se vrací domu k rodině.

Režie:M. Brandt

Hrají:R. Gere, M. Sheen, T. Grace

USA, 2011