Louis Pasteur (3/3)

ČT art

Závěrečná část slovenského televizního filmu o zakladateli světové mikrobiologie zachycuje Pasteurovo stáří. Pasteur díky svým celoživotním poznatkům pracuje na zásadní změně v medicíně, kterou je aktivní imunizace obyvateli. Muž prosazuje preventivní očkování proti nakažlivým chorobám. Protože výsledky jeho bádání o ochraně proti vzteklině již přinášejí velký praktický užitek, vzniká speciální středisko na výrobu očkovací látky. Instituce se po čase mění na Pasteurův ústav, jenž vyškolí mnoho generací světových mikrobiologů a lékařů a jehož význam dalece přežije samotného zakladatele...

Režie:I. Ciel

Hrají:D. Michaelli, E. Vášáryová, I. Rajniak, L. Chudík

SR, 1977, skryté titulky