27. obraz

ČT art

Po fenoménu tzv. jugoslávského nového filmu 60. let se v relativně uvolněných poměrech Jugoslávie 70. let vynořila tzv. Pražská škola – skupina absolventů FAMU, kteří se vrátili zpět do vlasti a začali točit filmy, z nichž mnohé získaly světový ohlas. Patřil k nim rovněž Lordan Zafranović (1944), jenž v těchto dnech slaví 75. narozeniny. Nejvíce proslul filmem Okupace ve 26 obrazech (1978), extrémně brutálním příběhem z počátků ustašovské republiky za druhé světové války na pozadí romantické scenérie Dubrovníku. Právě tento film se stal východiskem chorvatského režiséra Pavo Marinkoviće k hlubšímu ponoru do osudu svého krajana, který se stal v mezičase ve své zemi zapomenutým až nežádoucím a našel životní i tvůrčí "exil" v místě svých studií – v Praze. Dokument s celou řadou unikátních archivů chronologicky reflektuje klíčové epizody Zafranovičovy tvorby i dějin a v jejich kontextu reflektuje jeho osobnost.

Režie:P. Marinković

2013, skryté titulky