Pevnosti: Stříbrná hora

Stříbrnohorskou pevnost dal vybudovat pruský král Fridrich, aby zabezpečil část Slezska, kterou se mu podařilo ukořistit ve válce o rakouské dědictví. Jedinými obléhateli této fortifikace se však paradoxně nestali vojáci Marie Terezie a jejích následovníků na habsburském trůnu, ale spojenci napoleonské armády na začátku 19. století. Jádrem a dominantou pevnosti je mohutný donjon, který se v případě potřeby měl stát posledním útočištěm obránců.

Režie:P. Jurda

2010, skryté titulky