Po stopách Makabejských

Dokument procházející izraelské lokace starozákonních příběhů sleduje historii makabejského hnutí. Znesvěcení jeruzalémského chrámu za vlády Antiocha IV. Epifana vyvolalo povstání, jehož důsledkem bylo krátkodobé obnovení judského království pod vládou domácí dynastie Hasmoneovců. I když Hasmonejce nakonec svrhli Římané a samostatnost Judska skončila ještě před Kristem, jejich odkaz je živý dodnes.

Režie:P. Raus

2009, skryté titulky