Istanbulská úmluva - jeden z pohledů

TV Noe

Dokument skrze výpovědi odborníků a respondentů představuje jeden z pohledů na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí