Studnařova dcera

Koncem 30. let vychovává ve francouzském kraji Provence studnař Pascal Amoretti pět dcer. O nejstarší z nich, osmnáctiletou Patricii, jeví zájem Pascalův zaměstnanec Félipe. Pascal by mu dceru rád přislíbil, ale ona o něj nestojí. Naopak se o Félipa zajímá druhá nejstarší Pascalova dcera, Amanda. Patricia se u potoka setkává s neznámým mladíkem, který ji okouzlí. Druhého dne se Patricia a Félipe vydávají do města na letecký den. Félipe ji seznámí se svým přítelem, synem obchodníka Mazela, Jacquesem. Patricia v něm poznává mladíka od potoka. Jelikož má Félipův automobil poruchu, pověří Félipe Jacquese, aby Patricii odvezl domů na motocyklu. Cestou Jacques Patricii svede a domluví si s ní schůzku na další den. Večer je však povolán k okamžitému nástupu do služby v armádě, a proto pověří svou matku, aby šla na schůzku místo něj a předala Patricii vzkaz. Pro matku je však Patricie jako dcera studnaře příslušnicí chudé vrstvy, a proto na schůzku nedorazí. Po několika týdnech Patricie zjišťuje, že je těhotná. Svěřuje se svému otci Pascalovi s tím, kdo je otec a že si ji patrně nevezme. Patricia odmítá Félipovu nabídku k sňatku, přestože by si ji vzal i s dítětem. Mezitím vypukne válka a Félipe narukuje, stejně jako Jacquesova jednotka. Pascal se s dcerami vydává za Mazelovými s žádostí, zda by nechtěli finančně přispět na výchovu dítěte. Mazelovi však otcovství svého syna popřou a Pascala vyženou z domu. Pascal posílá Patricii na venkov za svou sestrou a snaží se na vše zapomenout. Po nějaké době se mu však začne stýskat a povolá Patricii i s již narozeným vnukem zpět domů. Mezitím dostávají Mazelovi zprávu, že je Jacques nezvěstný a patrně nepřežil leteckou havárii. Smířeni s jeho smrtí se rozhodnou vše dohnat a výchovu vnuka začít finančně podporovat, Pascal je však s hrdostí odmítne. Po nějaké době se do města vrací Félipe se zprávou, že Jacques přežil. Jacques se vrací k rodičům a požádá Patricii o ruku. Pascal souhlasí a Félipovi přislíbí za ženu Amandu.

Režie:D. Auteuil

Hrají:D. Auteuil, K. Merad, S. Azémaová

Fr., 2011