Pevnosti: Výpustek

Závěr cyklu je symbolicky věnován jeskyni Výpustek. V ní byl na začátku šedesátých let minulého století vybudován betonový tubus, schopný odolat účinkům zbraní hromadného ničení. Tato novodobá pevnost měla v případě válečného konfliktu sloužit jako územní velitelství Československé lidové armády. Vyvrcholilo tak vojenské využití rozsáhlého jeskynního komplexu, který předtím sloužil jako sklad munice a v průběhu druhé světové války i jako podzemní letecká továrna.

Režie:P. Jurda

2010, skryté titulky