Bojovníci severu: Sága Vikingů

Skupinka Vikingů ztroskotala na pobřeží zatím neznámé země. Vikingové se rozhodli vyšplhat na útesy, tam ale narazili na cizí armádu, se kterou se utkali. Vikingové vojáky porazí a pak najdou ženu zavřenou v kočáru. Od ní zjistí, že jsou ve Skotsku. Vikingové chtějí ženu prodat za výkupné. Jeden přeživší dojede do hradu ke králi, otci chycené princezny a řekne mu, co se stalo. Král ho nechá za toto popravit a vyšle své nejlepší muže pro svou dceru. Vikingy vede Asbjorn, který má občas problémy se svým podřízeným, který dřív sloužil v armádě krále Haralda. Asbjorn hledá ranhojiče, protože jeden z jeho mužů je zraněný. Vikingy pak přepadnou divocí lidé z lesa, ale během chvíle je zdolají a zbytek divokých se rozuteče. K Vikingům se přidá mnich, který umí bojovat, a ten jim slíbí, že dokáže vyléčit jejich zraněného. Mnich je vzal do své věže a tam Vikinga Bjorna léčil. Mnich také řekl Asbjornovi, že žena, kterou zajali, je dcera krále a ten je bude chtít zničit. Dva bratři, kteří vedou královo vojsko, se spolu dohodli, že princeznu nepřivezou živou, protože nechtějí, aby nastoupila na trůn. Když ji přivezou mrtvou, král je odmění a pořád pro něj budou mít cenu. Asbjorn vypráví, že vede muže svého otce, který se postavil králi Haraldovi. Viking Bjorn své zranění nepřežil a umírá. Je noc a k mnichově věži se blíží družina králových vojáků. Vikingové se s mnichem opevní ve věži. Od jednoho chyceného vojáka pak zjistí, že chtějí princeznu mrtvou. Mnich všechny odvede tajnou chodbou pryč. Po cestě vidí kresby, na kterých je mapa do města Vikingů, kde by se mohli opevnit. Cesta ale vede přes králův hrad. Vikingové utíkají před družinou krále, která má výhodu v tom, že jede na koních. Asbjorn a jeho lidé vylezou na skalnatý vodopád, kde mají výhodu a nahoře drží stráž tak, aby na ně vojáci nemohli. Když ale přijde na stráž další méně zkušený Viking, usne a je zabit. Ostatní jsou v ohrožení. Strhne se souboj a Vikingové opět musí utíkat. Po cestě likvidují nějaké vojáky, ale ti jsou stále v přesile. Poté se dostanou ke staré lávce nad propastí, kterou musí přejít. Několik Vikingů v čele s Asbjornem čelí vojákům, aby dali ostatním čas na přechod lávky. Někteří Vikingové jsou zabiti, ale Asbjorn lávku stačí na poslední chvíli přeběhnout a poté je stržena. Vojáci však pronásledování nevzdali a poté, co najdou koně, jsou Vikingům zase v patách. Když je doženou, strhne se závěrečná bitva. Asbjorn spadne do bažiny s jedním z dvojice bratrů, kteří velí králově družině. Druhý bratr je zabit jiným Vikingem. Asbjorna nakonec vytáhne princezna a díky ní přežije. Přežil i mnich a další dva Vikingové. Když všichni dorazí k útesu, kde mají být schované lodě, vypadá to, že je pozdě. Obklíčí je armáda v čele s králem. Asbjorn skočí z útesů do vln a z jeskyně vytáhne loď. Ostatní skočí za ním a na lodi odplouvají pryč.

Režie:C. Fäh

Hrají:J. Norton, R. Kwanten, T. Hopper

Švýc./N, 2014