Generál Patton: Křest krví

2500 válečných lodí vyplulo z různých severoafrických přístavů a zamířilo ke skalnatému pobřeží Sicílie. Cestou se potýkaly s prudkým větrem. Když Pattonovy síly vtrhly na pobřeží Sicílie, musely čelit italským i německým vojákům, kterým velel fašistický generál Alfredo Guzzoni. Spolu s Pattonem se operace účastnil další hrdina ze severní Afriky, Bernard Montgomery, který velel britské 8. armádě. Spojená invazní vojska čítala téměř 160 tisíc mužů, 14 tisíc vozidel, 600 tanků a 1800 dělostřeleckých zbraní. Čekalo je ale 300 tisíc italských vojáků a 75 tisíc německých vojáků s 250 tanky a dalšími vozidly. O velení spojenecké invazi se Patton musel dělit se svým britským rivalem. Montgomery byl hrdina, nedávno si získal slávu vítězstvím v bitvě u El Alameinu v severní Africe. Od chvíle společného vylodění byli rivaly na cestě k dobytí celého ostrova.

USA, skryté titulky