Svědkové času II (3/3)

Helénská doba přinesla na území dobytá a později trvale ovládaná Alexandrem Velikým a jeho následovníky nový prvek. Pronikání řeckého obyvatelstva, které zde zakládalo nová města. K této situaci došlo i ve starověké Levantě. V oblasti, kterou do té doby obývali semitští Nabatejci, Židé a Aramejci, vzniklo postupně od 3. st. př.n.l. několik řeckých měst. Vedle syrského Damašku ležela všechna v okolí řeky Jordánu – tedy na severních územích dnešního Jordánska, Izraele a jižní Sýrie. V prvním století před naším letopočtem – to už oblast ovládali Římané – se tato města spojila do spolku. A protože měst bylo deset, vzniklo Desetiměstí – Dekapole.

skryté titulky

Uvidíte v TV