Na cestě po řecké Florině a Kastorii

Okresy Florina a Kastoria jsou součástí řecké provincie Západní Makedonie a leží na severozápadě Řecka u hranic s Albánií a Republikou Severní Makedonie. Kastoria je jedním z nejhezčích měst Řecka, ležící na břehu stejnojmenného horského jezera s neopakovatelnou atmosférou a se zachovalým městským jádrem v tradičním kamenném slohu. Město je známé i tím, že je v něm téměř sto pravoslavných kostelů a kaplí. Na území města se nachází i Dračí jeskyně se svými legendami. Horský ráz krajiny a poloha na hranicích s nečlenskými zeměmi EU předurčuje tuto oblast k zemědělské činnosti. Zatímco v horách je dominantní pastevectví, na úpatí se nacházejí plantáže broskvových a jablečných sadů včetně vinic, kde se převážně pěstuje místní odrůda Xinomavro. V místních horách se často vyskytují medvědi, proto navštívíme i útulek pro medvědy Arkturos u vesnice Nympheia, kde se starají o medvědy, kteří nemohou být vpuštěni do volné přírody. Nestabilní geologické podloží je příčinou zemětřesení v Řecku, a proto je většina vesnic přestavěných z betonu. Jsou však i výjimky, kde se stále dbá na tradiční architekturu, zavítáme do vesnic Nympheia a Agios Athanasios. Oblast oplývá i množstvím velkých jezer, z nichž nejznámější jsou Velký a Malý Prespes. Většina jezer jsou přírodní rezervace, které slouží zejména ptactvu jako zimoviště při každoročních tazích na jih a zpět. Ačkoliv se jedná o kraj opuštěný a na řecké poměry chudý, i zde se lidé dokáží radovat a dát průchod svým emocím, zavítáme na tradiční řeckou svatbu s obřadem pod otevřeným nebem na jednom z ostrovů Malého Prespesu.

skryté titulky

Uvidíte v TV