Antropocén - věk člověka

Lidé zásadně mění podobu a stav celé planety. Nehrozí nám ale destrukce a sebezničení? Francouzský dokument Poprvé jsme schopni stvořit dokonce své vlastní geologické období. Dostalo název antropocén neboli věk člověka. S takovou mocí je ale spojená velká odpovědnost, protože působíme mimo jiné i obrovské klimatické změny. Statisícům rostlinných a živočišných druhů hrozí vyhynutí. Nakonec by se to mohlo stát i nám. Kam až musejí změny dojít, abychom byli ochotni přehodnotit své myšlení? Pro celou naši civilizaci zůstává jedna hlavní otázka: Budeme se umět přizpůsobit novému světu, který jsme si sami vytvořili?

Fr., skryté titulky