Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Březinou, gravitace a vulkanismus ve sluneční soustavě

Jak působí tyto jevy na Zemi i na jiných tělesech sluneční soustavy?