Návrat k Amišům V (8)

TLC

Původní účinkující i nováčci se snaží vyvážit amišské tradice a život v komunitě s nově nabytými svobodami.