Hledáme bydlení. Zn. v zahraničí XCIII (8)

Životní rovnováha v Perthu. Svobodná matka se stěhuje ze Skotska do Perthu v Austrálii, aby strávila více času se svými čtyřmi malými syny. Ti by chtěli bazén, ale ji znervózňují náklady na údržbu takové bazénu, zvláště když má jen jeden příjem.

Uvidíte v TV