Tajný život skal

Pokud přijmeme myšlenku trojího života kamenů a skal, vyřčenou Václavem Cílkem v úvodu ke každému z dílů našeho cyklu, pak ten dnešní bude skoro výhradně o něm. Budeme očitými svědky toho, jak se sžil kámen s člověkem a jak na něj působí. To vše v prostředí dvou významných středoevropských měst a kdysi center dávných království a říší – Prahy a Vídně. Stal se součástí kamenných monumentů, podstavců známých pomníků, dlažby, unikátní výzdoby pasáží. Právě materiálová kultura obě města spojuje. Vídeň byla kdysi po Praze druhým největším českým městem. V minulých dobách jsme se na ni začali dívat málem jako na nepřátelské místo a ztratili s ní kontakt. Naštěstí právě kamenné stavby, použité materiály a osobnosti jako Loos, Plečnik, Wagner, které tyto stavby v obou městech vytvářely, oba světy stále propojují. Lidé žijí s kamenem déle než dva miliony let. Kámen tedy zůstává naším nejstarším a nejvěrnějším materiálem.

Režie:A. Lederer

2014