Vězněm v cizině – výběr 2018 II (5)

Lidé, kteří se dostali do vězení a následně vypráví své odstrašující příběhy.

VB, 2017

Uvidíte v TV