Třicetiletá válka - vláda železa (1)

Pořad uvádí do souvislosti současnost a minulost s využitím dokumentárních prvků a dramatických scén. Umožní nám tak ponořit se do každodenního života v době 30leté války.

N, 2017

Uvidíte v TV