Fotografie

ČT art

Nová kapitola dějin fotografie se otevírá, když se podaří reprodukovat skutečný vzhled se všemi prohlubněmi, reliéfy, s rozdíly světla, materiálů i hmoty. Nejedná se už o otisk, dosažený přímým kontaktem, ani o dokreslený stín. Jde o obrázek zachycený na dálku optickým přístrojem, známým už od antiky. Camera obscura. Fotografovaný objekt je umístěn vedle camery obscury. V jedné stěně je proražena dírka. Obrázek se objeví na protilehlé stěně, ovšem vzhůru nohama. Toto optické zařízení používali už renesanční malíři. Pomáhalo jim přesně reprodukovat věrné obrazy krajiny nebo architektury. Roku 1827 jistý francouzský geniální vynálezce, leč velmi chabý kreslíř jménem Nicéphore Niepce, dostal nápad. Využít přenosnou cameru obscuru a pokusit se zafixovat pouhým působením světla na kovovou destičku pohled z okna pokoje.

Fr., skryté titulky

Uvidíte v TV